ΠΕΡΙ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΙΣ

Πρώτο απόσπασμα από την μακρά κατάθεση του συγγραφέα και ιστορικού Βλάση Γ. Ρασσιά για τον Ελληνισμό στις 23 Ιανουαρίου «2018». Στο δεύτερο απόσπασμα, ο συγγραφέας αναφέρεται στην ελληνική εθνική αντίληψη περί Πατρίδος.

Δεύτερο απόσπασμα από την μακρά κατάθεση του συγγραφέα και ιστορικού Βλάση Γ. Ρασσιά για τον Ελληνισμό στις 23 Ιανουαρίου «2018». Στο τρίτο απόσπασμα, αναφέρεται στον τρόπο επικρατήσεως του Χριστιανισμού.

Τρίτο απόσπασμα από την μακρά κατάθεση του συγγραφέα και ιστορικού Βλάση Γ. Ρασσιά για τον Ελληνισμό στις 23 Ιανουαρίου «2018». Στο τέταρτο απόσπασμα, αναφέρεται στην διαφορά μεταξύ ζώσης εθνικής Παραδόσεως και μουσειακής αρχαιοφιλίας.

Τέταρτο απόσπασμα από την μακρά κατάθεση του συγγραφέα και ιστορικού Βλάση Γ. Ρασσιά για τον Ελληνισμό στις 23 Ιανουαρίου «2018». Στο πέμπτο απόσπασμα, αναφέρεται στο αξιακό σύστημα των Ελλήνων και στην έννοια της Αρετής.

Πέμπτο απόσπασμα από την μακρά κατάθεση του συγγραφέα και ιστορικού Βλάση Γ. Ρασσιά για τον Ελληνισμό στις 23 Ιανουαρίου «2018». Στο έκτο απόσπασμα, αναφέρεται στην Ελληνική Φιλοσοφία.

Έκτο απόσπασμα από την μακρά κατάθεση του συγγραφέα και ιστορικού Βλάση Γ. Ρασσιά για τον Ελληνισμό στις 23 Ιανουαρίου «2018». Στο έβδομο απόσπασμα, αναφέρεται στον «εφηρμοσμένο μονοθεϊσμό».

Έβδομο απόσπασμα από την μακρά κατάθεση του συγγραφέα και ιστορικού Βλάση Γ. Ρασσιά για τον Ελληνισμό στις 23 Ιανουαρίου «2018». Στο όγδοο απόσπασμα, αναφέρεται στην έννοια του Εθνισμού.

Όγδοο απόσπασμα από την μακρά κατάθεση του συγγραφέα και ιστορικού Βλάση Γ. Ρασσιά για τον Ελληνισμό στις 23 Ιανουαρίου «2018». Στο ένατο απόσπασμα, αναφέρεται στο ότι «δεν ξημέρωσε ποτέ πραγματικά στην Νεοελλάδα».

Ένατο απόσπασμα από την μακρά κατάθεση του συγγραφέα και ιστορικού Βλάση Γ. Ρασσιά για τον Ελληνισμό στις 23 Ιανουαρίου «2018».

anichtipoli

Advertisements