Ελληνική Εθνική Οικιακή Λατρεία

Ο μόνος λατρευτικός τομέας της Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας, στον οποίο κατά την αρχαιότητα δεν είχε δικαίωμα επέμβασης ούτε ο αρμόδιος επί θρησκευτικών ζητημάτων αξιωματούχος των πόλεων, λ.χ. ο Άρχων-Βασιλεύς στην Αθήνα, ήταν εκείνος της Οικιακής Λατρείας. Τα τυπικά της Οικιακής Λατρείας παραδίδονταν από πρόγονο σε απόγονο και δεν παρακολουθούσαν κατά γράμμα το έθος της πολιτειακής λατρείας, αλλά διέφεραν σημαντικά, αντικατροπτίζουσες το ιστορικό παρελθόν του Οίκου, την ιδιοσυγκρασία και τις αξίες των μελών του και, βεβαίως, την ιδιαιτερότητά τους.

Ως εκ τούτου, ελάχιστα πράγματα έχουν διασωθεί από την Οικιακή Λατρεία της αρχαιότητας, σε σημείο που να μη μπορύν να γραφούν έγκυρα περί αυτής περισσότερες από μερικές σελίδες. Ο πραγματικός και ευσεβής Έλληνας Εθνικός ωστόσο, δεν ενδιαφέρεται για φωτογραφική αναβίωση του αρχαίου παρελθόντος, αφού, ως γνωστόν, η Ελληνική Εθνική Θρησκεία δεν γνώρισε ιστορική ασυνέχεια και παραδόθηκε στους ανθρώπους της δικής μας εποχής με κάλεσμα για κανονική παλινόρθωση.

Στην σελίδα Ελληνική Εθνική Οικιακή Λατρεία θα δημοσιεύονται πράγματα για την Οικιακή Λατρεία, χρήσιμα για τον σύγχρονο θρησκευτή. Τα αρχαιογνωστικά στοιχεία θα δίδονται μόνον ως τέτοια, δηλαδή για αρχαιογνωσία και όχι για επιτυχημένη ή κακή μίμηση. Οι ζώσες Θρησκείες δεν μιμούνται το παρελθόν, αλλά οδηγούν τα μέλη τους στο μέλλον μέσα από το έγκυρό τους σήμερα.

ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ (Υ.Σ.Ε.Ε.)