Δωδεκάεδρον

Δωδεκάεδρον: Έν εκ των 5 λεγομένων κανονικών πολυέδρων (Τετράεδρον ή Πυραμίς, το οποίο οι Πυθαγόρειοι αντιστοιχίζουν στην συμβολιστική τους στο Πυρ, Εξάεδρον ή Κύβος, το οποίο αντιστοιχίζουν στην Γη, Οκτάεδρον, το οποίο αντιστοιχίζουν στον Αέρα, Εικοσάεδρον, το οποίο αντιστοιχίζουν στο Ύδωρ και Δωδεκάεδρον, το οποίο αντιστοιχίζουν στην λεγομένη Πέμπτη Ουσία ή Πεμπτουσία), το μεγαλύτερο όλων σε επιφάνεια και όγκο (και δι’ αυτό πληρούν περισσότερο από όλα τα άλλα την σφαίρα: «ΤΟΥΤΟ Δ’ ΗΝ ΔΩΔΕΚΑΕΔΡΟΝ, ΟΝ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ, ΕΙΣ ΣΦΑΙΡΑΝ ΕΚΤΕΙΝΕΣΘΑΙ», όπως σημειώνει ο Ιάμβλιχος), αποτελούμενο εκ 12 ισοπλεύρων και ισογωνίων πενταγώνων και έχον 20 ίσες στερεές γωνίες. Το Δωδεκάεδρον αποτελεί την «ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΠΑΝΤΟΣ» κατά τον Τίμαιο τον Λοκρό (στα σωζόμενα τού «Περί Φύσιος Κόσμω και Ψυχάς»), καθώς «ΔΙΑΖΩΓΡΑΦΕΙ ΤΟ ΠΑΝ», αποτελώντας «ΟΙΚΕΙΟΝ ΣΧΗΜΑ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ», διότι «ΚΟΙΝΗΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΚΟΠΗΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΦΑΙΡΑΝ ΕΚΑΣΤΟΥ ΤΟ ΔΩΔΕΚΑΕΔΡΟΝ» και στα εγκόμσια πράγματα και όντα «ΑΠΟ ΤΩΝ ΥΠΕΡΚΟΣΜΙΩΝ ΕΝΔΙΔΟΤΑΙ ΠΑΣΙ ΤΟ ΔΩΔΕΚΑΕΔΡΟΝ ΕΙΣ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ ΤΗΣ ΝΟΕΡΑΣ ΜΕΘΕΞΕΩΣ, ΟΠΕΡ ΕΣΤΙ ΤΗΣ ΣΦΑΙΡΩΣΕΩΣ» (κατά τον Δαμάσκιο, στον «Φαίδωνα»).

Θυραθεν Φιλοσοφικο Λεξικο